Kategori: Genetik

 

Gebelikte 11–14 Hafta Tarama Testi

Ana hedefi down sendromlu açısından riskli gebelikleri ayıklamak olan bir tarama testidir. Üçlü testten daha yenidir, gebeliğin daha erken dönemlerinde uygulanabilme avantajına sahiptir ve daha güvenilir bir testtir. Üçlü testin yerini almaktadır. Testin dört parametresi vardır. Gebelik yaşı, beta HCG oranı, plasma protein (PAPP-A), bebek ense kalınlığı ölçümü. Bu dört değişkenden, testin uygulandığı gebelikteki down […]

 

Astım ve Genetik Faktörler

Astım farklı çevre koşullarından etkilenen karmaşık yapıda genetik bir hastalıktır ve hem anne hem babanın özelliklerini taşıyan genetik yapının çevre ile etkileşimi ile ilişkilidir. Astımın ailesel birikimi genetik bir birleşme ile oluştuğunu destekler. Bu birikim paylaşılan genlerden olabileceği gibi aynı ortam şartlarından da kaynaklanabilir. Hastalığın görülmesi için risk oranı, ailesel birikimi gösteren önemli bir veridir […]

 

Akdeniz Anemisi- Talasemi

Talasemi hemoglobin yapımındaki bozukluktan dolayı meydana gelen anne ve babanın taşıyıcı olduğu durumlarda ortaya çıkan genetik bir bozukluktur. “Thalassemia” eski Yunancada büyük deniz anlamına gelen “Thalassass” sözcüğü ile kansızlık anlamına gelen “anemia”nın birleşmesi ile türetilmiş bir kavramdır. Talasemi’ye “Akdeniz Anemisi” de denmektedir. Talasemi hastalığı 1930’larda Asya ülkelerinde görülmeye başlayınca, hastalığın sadece Akdeniz ülkelerinde değil, Asya […]

sağlık, guatr, hipertiroidi, sivilce, hastalık tedavileri, hastalık nedenleri, prostat, yanık, göz, kalp, ilaçlar, reflü, mantar, depresyon, böbrek, kanser, sinir, şeker hastalığı