Yıl: 2009

 

Panik bozukluğu ve panikatak

Panik bozukluğu beklenmedik panik ataklarla seyreden kronik bir hastalıktır. Bu ataklar bazı belirtilerin görüldüğü ve aniden ortaya çıkan yoğun bir korku ve rahatsızlık dönemi olarak tanımlanır. Tanımlanan bu bozukluk sıklıkla diğer bazı hastalıklarda da izlenebilen panik ataklarıyla karıştırılır. Panik atağı ya da atakları; özgül fobi, travma sonrası stres bozukluğu olan hastalarda da görülebilen bir durum […]

 

Hipertansiyonda Beslenme Tedavisi

Diyetin ve beslenmenin kan basıncının düzeni üzerindeki rolü üzerine bir çok çalışma yapılmıştır. Tek tek besin öğelerinin kan basıncı üzerindeki etkisi ile ilgili araştırmalar hala tartışılmaktadır. Diyet çalışmalarının meta-analizleri, sodyum alımı yaklaşık olarak 75 mmol/gün kadar azaltıldığında sistolik kan basıncında 5 mmHg’lık ve diyastolik kan basıncında 2.6 mmHg’lık bir azalmanın olduğu kaydedilmiştir. Bu yüzden hipertansiyonu […]

 

D Vitamini ve Kemik Sağlığı

Kemik sağlığı, kemiklerin protein yapısı ve mineralizasyon bakımından yeterliliği yanısıra biyolojik yenilenme döngüsünün sürdürülmesi olarak adlandırılır. İskelet sistemi kortikal ve trabeküler kemiklerden oluşur. İki kemik tipinin de sağlığını muhafaza etmesi kemik dokusundaki süreçle alakalıdır. Kalsiyum kemiklerin sağlamlığından sorumludur ve ayrıca kalsiyum deposudur. D Vitamini Eksikliği ve Sonuçları:

 

Çinkonun Hamilelik ve Laktasyon Döneminde Etkisi

Dünyada hamile kadınların % 82’sinin düzenli çinko alımında yetersizliğe sahip olduğu ve çinko eksikliğinin sağlık üzerindeki olumsuz sonuçlarına maruz kaldığı saptanmıştır. Annenin çinko tüketimi fetüsün büyümesi ile güçlü bir ilişki içindedir. Prematüre ve fetüsün büyüme geriliği düşük serum çinko ile ilgilidir. Anne kaynaklı çinko eksikliği ile ilişkilendirilen rahimiçi büyüme geriliği yıllarca sürebilen zayıflamış hücresel bağışıklık […]

 

Okullarda Cinsel Eğitim Verilmesinin Önemi

Cinsellik yaşamın temel ihtiyaçlarındandır. Eğitim programlarında bu konuya yer verilmesi önemli bir konudur. Cinselliğin bir tabu olarak görülmeyerek eğitiminin verilmesi gençlerin kişisel gelişimi için önemlidir. Eğitimin önemi aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. *İnsanların yaşamlarını bilinçli seçeneklerle düzenlemeleri, kendilerine ve başkalarına saygı duymaları, yıkıcı davranışlardan kaçınmaları öğretilir.

 

Doğum Sonu Dönemde Annede Görülen Komplikasyonlar

Postpartum Kanama Komplikasyonsuz normal bir vaginal doğumdaki kan kaybı 500ml ya da 500ml’den daha azdır, 500 ml’ nin üzerindeki kan kaybı postpartum kanama olarak tanımlanmaktadır. Postpartum kanama; doğumdan sonra ilk 24 saat içinde ortaya çıkan erken postpartum kanama ve doğumdan sonra 24 saat ile 6 hafta arasında ortaya çıkan geç postpartum kanama diye sınıflandırılabilir. Erken […]

 

Guatr

Tiroit glandının büyümesine yada tiroit bezinin iltihabı ve tümoral olmayan büyümelerine guatr denir. Erişkinlerde tiroidin ağırlığı normalde 15-25 gramdır. Tiroit bezinin büyümesi 2 şekilde değerlendirilebilir: 1. Diffüz Hiperplazi: Yaygın olarak tiroid bezinin büyümesi durumu yaygın guatrdır. Bu çeşitte sadece büyüklükte artma vardır ve tiroit bezi içinde başka herhangi bir farklı oluşum yoktur. Denize uzak bölgelerde […]

sağlık, guatr, hipertiroidi, sivilce, hastalık tedavileri, hastalık nedenleri, prostat, yanık, göz, kalp, ilaçlar, reflü, mantar, depresyon, böbrek, kanser, sinir, şeker hastalığı